Toelichting Extra bestand
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

Vandaag stel ik u

voor de keuze tussen voorspoed

en tegenspoed,

tussen leven

en dood.

Het duurt nog even,

maar als ik dit lees,

zoals we dat zojuist gedaan hebben,

die woorden uit Deuteronomium 30,

dan gaan mijn gedachten uit naar

15 maart

de dag waarop we worden opgeroepen

om onze stem uit te brengen

voor de Tweede kamerverkiezingen.Vandaag stel ik u voor de keuze …

Die woorden zoals die geformuleerd zijn in Deuteronomium

die zijn geladen met een enorme urgentie.

Het gaat daar echt om een keus

op het scherpst van de snede:

Voorspoed

of tegenspoed.

Leven

of dood.

En het is juist vanwege die urgentie die er in die woorden zit,

dat mijn gedachten gaan naar die verkiezingen

straks op 15 maart.

Want ik heb daarbij,

en ik ben, denk ik, niet de enige,

ook zo’n gevoel van urgentie.

Zijn tijden van verkiezingen anders soms momenten van wisseling van politieke kleur

- eens een andere partij op nummer 1 -

nú,

zo heb ik het gevoel,

zou het we eens een moment

van een veel grotere orde kunnen zijn.

Hoe dik gaat de duim worden

die Geert Wilders straks

2 Preek 347, 12-02-2017

in de pap van de macht kan gaan steken?

En wat gaat dat betekenen voor onze rechtsorde?

Gaat er hier

net zo aan de gevestigde orde geschud worden

als dat er in Amerika gebeurt.

Hoe gaan deze krachten elkaar versterken

als straks misschien parallel in de franse verkiezingen

ook Marie le Pen de macht gaat grijpen?

Er staat veel op het spel

en wij staan voor de keus.

En wat gaan wij kiezen?

Voorspoed of tegenspoed?

Leven of dood?

Welke goden?

Tja, als het zo eenvoudig was,

zo duidelijk,

dan had je geen stemwijzer nodig.

Natuurlijk willen we voor voorspoed en leven kiezen,

maar welk politiek programma

garandeert ons dat?

Wat is

in het vluchtelingenvraagstuk bijvoorbeeld

de juiste weg tussen barmhartigheid voor hen

en verantwoordelijkheid naar wat je van je eigen mensen kunt vragen?

En we zijn hier in de kerk,

dus politieke antwoorden gaan hier niet klinken.

In onze politieke keus

zijn we helemaal vrij.

Die mogen we zelf bepalen.

Welk vakje we straks in het stemlokaal rood kleuren

dat staat hier niet ter discussie.

We wíllen voor het leven kiezen,

zondermeer,

maar hoe doen we dat?

En kunnen we daarvoor wijsheid vinden

bij onze God?

3 Preek 347, 12-02-2017

Daar wil ik met jullie naar zoeken.Deuteronomium stelt de keus voor

als een keus tussen goden.

Die vraag kunnen we onszelf allereerst wel even stellen:

Voor welke machten zijn wij gevoelig?

Waar geven wij onszelf gemakkelijk aan over?

En hoe verhouden die machten zich

ten opzichte van onze liefde voor God?

En de liefde voor God

gaat samen op met de liefde voor het leven,

het leven zoals Hij dat wil veiligstellen

met zijn geboden voor een leven van gerechtigheid.

Dus laat dat maar de eerste vraag zijn

in alle onrust die onze wereld op het moment eigen is,

en wat zo samengebald lijkt te worden

richting de uitkomst van de verkiezingen straks.

Waar zit bij ons

de liefde voor God

en de liefde voor het levenssfeer van deze God;

voor zijn koninkrijk van gerechtigheid?Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid

en al het andere ontvangt u bovendien.

Bergrede

En met die laatste formulering

stappen we over

van het spreken van Mozes

naar het spreken van Jezus in de Bergrede.

Jezus slaat daarin geen breuk,

maar Hij geeft een verdiepingsslag.

Je hebt gehoord dat er gezegd is:

Pleeg geen moord,

maar Ik zeg je:

Toom je woede in

en houd je tong in het gareel.

4 Preek 347, 12-02-2017

Het is ook bij deze woorden van Jezus

niet moeilijk om je gedachten bij de politieke arena te brengen.

Nietsnut.

Dwaas!

En dit zijn misschien nog niet eens de woorden die veelvuldig zullen klinken

in bijvoorbeeld de tweede kamer,

maar de hele sfeer erom heen

lijkt toch soms hier wel heel dichtbij te zitten.

En ik wijs hier dan nu maar naar Geert Wilders

die het klimaat er zelfs al rijp voor acht

om gewoon met heel doorzichtige leugens aan de slag te gaan

met zijn gephotoshopte foto van Alexander Pechteld.

Al is de leugen nog zo snel,

de waarheid achterhaalt hem wel,

zo luidt het gezegde,

maar Wilders vindt het kennelijk niet eens nodig om zijn leugen snelheid te geven.

De waarheid

doet er voor hem gewoon niet toe.

En in dat klimaat

staan wij dus voor de keuze.

En in die keuze lijkt mij dit woord van Jezus

over degenen die hun kracht in honen en schelden zoeken

- Nietsnut, dwaas! -

toch een duidelijke leidraad.

Afgezien van welk politiek programma je voorkeur heeft,door wie wil je je in de volksvertegenwoordiging

laten vertegenwoordigen?

Door degene die het hardst kan schreeuwen,

en de lelijkste dingen roept,

of zoek je toch liever iemand

die in het politieke optreden

de sfeer van Gods koninkrijk ademt?

Dát,

maar ook hier valt de vraag aan onszelf te stellen,

want het klimaat waarin de politiek verruwt,

is het klimaat dat wij met elkaar maken.

En hoe functioneert dit woord van Jezus

in ons spreken over politici

en in wat we

bijvoorbeeld met één gemakkelijke druk op de knop

over hen delen op social media?

5 Preek 347, 12-02-2017

Wie “Dwaas” zegt,

zal voor het vuur van de gehenna komen te staan.

Wijsheid

Maar goed,

als we de grote schreeuwers er nu buiten laten,

hebben we dan genoeg wijsheid

om uit de veelheid van politieke programma’s

te kiezen tussen voorspoed en tegenspoed,

tussen leven of de dood in de pot?Misschien is het wel goed

om op dit punt

een heel duidelijk antwoord te geven.

Dit antwoord namelijk:

Nee!

Nee, we hebben niet genoeg wijsheid

om de weg van het leven

te zien

en te kiezen.

Grote en complexe zaken zij er aan de orde

waarop wij geen toereikend antwoord zullen kunnen geven.Dat klinkt misschien schokkend,

dit Nee.

Dit ronduit aangewezen tekort

van onze wijsheid,

maar misschien is het juist wel heel heilzaam.

Heilzaam,

omdat alleen de erkenning van het tekort van onze wijsheid

ons openmaakt voor een andere wijsheid.Ik heb ondertussen mijn gedachten bij de woorden van Paulus.

Waar Paulus spreekt over wijsheid

daar heeft hij het over Jezus Christus.

6 Preek 347, 12-02-2017

En Paulus schrijft

dat geen van de machthebbers van de wereld

die wijsheid heeft gekend,

want,

zouden ze haar wel hebben gekend,

dan zouden ze de Heer,

die deelt in Gods luister,

niet gekruisigd hebben.

En dat onderstreept Paulus dan

met die woorden die we ook gezongen hebben:

Wat geen oog heeft gezien

en geen oor heeft gehoord,

wat in geen mensenhart is opgekomen,

dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.

En met deze woorden

- en dat heb ik me nog niet eerder zo gerealiseerd -

benoemt Paulus

een heel ontluisterende waarheid over onszelf.

Gods wijsheid in de weg van Christus

is niet in ons hart opgekomen.

Waar wij met onze eigen ogen de wereld in kijken

en met eigen oren de stemmen die daarin klinken beluisteren,

daar zijn wij doof

en blind voor Gods wijsheid in Christus.

Daar hebben wij geen antenne voor.

Ook wij,

in alles wat wij denken dat wijsheid is

en lof verdient,

ook wij kruisigen daarin

de Heer die deelt in Gods heerlijkheid.

En ik denk dat het heilzaam is

om onze blindheid voor Gods wijsheid

onder ogen te zien.

Die te erkennen.

Ik denk dat dat heilzaam is,

omdat dan de weg vrij kan komen

om Gods wijsheid op het spoor te komen.

Zolang wij nog denken

dat onze wijsheid

7 Preek 347, 12-02-2017

met die van God op één noemer te brengen is,

zien we Gods wijsheid niet.

Pas als we het aandurven

om alles aan eigen wijsheid

naast ons neer te leggen

en om alleen maar voor ogen te nemen

wat God ons van zijn wijsheid laat zien …

… en wat Hij dan laat zien

dat is Jezus Christus

en die gekruisigd.

Dat zwakke van God

is sterker dan mensen

en dat dwaze van God

is wijzer dan mensen.

En het gaat me hier niet om een theologie van het kruis,

om alleen maar naar dat kruis te kijken,

want Paulus wijst op wat er aan dat kruis voorafging.

Het is de Heer

die deelt in Gods luister

die daar gekruisigd hangt.

Dat gaat dus aan het kruis vooraf.

En het kruis maakt duidelijk

dat wij blind zijn voor Gods luister

die in onze wereld straalt in de weg van Jezus Christus.

- Waren we zo blind niet geweest,

dan hadden we dit niet gedaan! -

Maar nu Hij daar hangt,

nu mogen we in Hem

de waarheid zien

over God

- hoe Hij in onze wereld is -

en over onszelf

- hoe wij in deze wereld zijn -

En misschien is het goed om maar gewoon even stil te zijn bij deze vraag:

Hoe is God in deze wereld;

hoe gaat Hij?

En wie zijn wij in deze wereld;

hoe gaan wij?

[Stilte]

8 Preek 347, 12-02-2017Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen,

maar de Geest die van God komt.

Dat is

in alle eenvoud

een buitengewoon krachtig woord.

Wij mogen de wereld

met alles wat er speelt

en wat ons benauwt

vanuit God kennen.

En daarmee ligt onze keus straks in het stemhokje nog niet vast

- er valt nog genoeg huiswerk te doen -

maar daarmee ligt er voor ons wel een perspectief open

op wat werkelijk het leven dient.In Gods Geest

zijn onze gedachten

die van Christus.

Amen
preek_347.pdf

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg