Schriftgedeelte Toelichting Extra bestand
Johannes 14:1-14 14 mei 2017 - Johannes 14: 1 - 14

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

In het huis van mijn Vader

zijn veel kamers.

En Jezus belooft

dat Hij in dat huis van Zijn Vader

ook voor ons een plaats bereid heeft.

Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

Dat huis van de Vader,

wat voor een huis is dat?

En als jij in dat huis wordt opgenomen,

wat betekent dat dan voor jou?Laat ik

om te beginnen

eens een vergelijking maken.

Want huizen met vele kamers

die kennen wij ook wel.

En ik pik er twee van dat soort huizen uit;

Huizen allebei met vele kamers,

maar met nogal een verschil

in wat je in die kamers staat te wachten.

Ik noem

het hotel

- een huis met veel kamers -

en ik noem

het kantoorpand

- ook een huis met veel kamers -

Waarmee,

denk je,

laat het huis van de Vader,

waarover Jezus hier spreekt,

zich beter vergelijken?

Met het hotel,

waarin in naam van de eigenaar van het huis

de gasten in de vele kamers worden verzorgd?

_2 Preek 355, 14 mei 2017

Of laat het huis van de Vader van Jezus Christus

zich beter vergelijken met het kantoorpand,

waarin de mensen in de vele kamers aan het werk zijn

om de naam van de eigenaar van het huis

waar te maken,

groot te maken?

Welke vergelijking

zit het dichtst bij de waarheid?

Huis van de Vader;

Hotel

of kantoorpand?

Context

Nou,

om die vergelijking een beetje te kunnen afwegen,

is het goed om eerst een wat te kijken

naar de situatie

waarin Jezus

deze woorden spreekt.

Deze woorden staan helemaal in de context

van Jezus die zijn sterven aan het kruis tegemoet gaat.

Hiervoor

- in hoofdstuk 13 -

heeft Hij met zijn leerlingen het laatste avondmaal gevierd.

Hij heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen.

Hij heeft voorzegd dat Judas Iskariot Hem zal verraden.

En dan zegt Hij

met het oog op zijn aanstaande sterven

tegen zijn leerlingen:

“Waar Ik heenga,

daar kunnen jullie niet komen”.

En,

zoals alles in die laatste avond schokkend is voor de leerlingen,

is vooral dit Woord van Jezus een schok.

Dit Woord

dat een afscheid betekent.

Waar Ik heenga, kunnen jullie niet komen.

Het is vanwege de schok van dit Woord van Jezus,

_3 Preek 355, 14 mei 2017

dat Hij zegt

wat wij in hoofdstuk 14 hebben gelezen:

Wees niet ongerust,

maar vertrouw op God

en op Mij.

In het huis van mijn Vader

zijn veel kamers.

Het afscheid dat op handen is,

zal dus geen definitief afscheid zijn.

Geen definitief afscheid zal het zijn,

maar wel een definitieve overgang.

Jezus komt niet terug

om straks weer bij zijn leerlingen te zijn,

maar Hij komt terug

om zijn leerlingen op te nemen

bij waar Hij is,

waar Hij plaats heeft gemaakt voor hen

in het huis van zijn Vader.

Nou,

met die gedachte

maak ik nu nog een keer die vergelijking.

Als dat huis van de Vader

het huis is waar Jezus is,

wat voor huis zal dat dan zijn voor ons?

Zal dat meer lijken op een hotel,

of zal het meer lijken op een kantoorpand?

Waar verblijft Jezus?

Waar verblijft U?

Ik hoop,

dat als dat zo vraag

- Waar verblijft Jezus? -

dat je voelt

dat die vraag dan meer inhoudt,

dan alleen maar de vraag naar een locatie.

Ik bedoel hiermee vooral te vragen:

Wat voor een plek is dat

waar Jezus thuis is?

Te vragen de plek waar Jezus verblijft,

is dus te vragen

naar waar Hij in leeft.

_4 Preek 355, 14 mei 2017

En als je dat vraagt,

dan moet volgens mij het antwoord zijn,

dat Hij leeft

in het doen van de wil

van Hem die Hem gezonden heeft.

Zoals Hij dat ook zegt

over het voedsel waarvan Hij leeft.

Als zijn leerlingen Hem,

na zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw,

aansporen om iets te eten,

dan zegt Hij dat zo tegen hen.

Mijn voedsel is het doen van de wil

van Hem die Mij gezonden heeft.Dat komt volgens mij ook mee

als je vraagt

naar het huis

waarin Jezus verblijft.

Daarin gaat het ook

om het doen van de wil van de Vader.

Daar is Jezus toe gezonden,

en daarin neemt Hij ons mee.

In dat huis

brengt Hij ook ons thuis.

Leerling in huis

Het is opvallend

dat het Evangelie van Johannes

bij de eerste ontmoeting die Jezus met zijn leerlingen heeft,

direct deze kant op wijst.

Dat is in hoofdstuk 1.

Het gaat daar over Johannes de Doper.

Die is aan het dopen bij de Jordaan.

En als Jezus dan voorbij komt,

wijst Johannes Hem aan

en zegt:

_5 Preek 355, 14 mei 2017

“Kijk, daar is het Lam van God”.

En twee leerlingen van Johannes

laten Johannes dan achter

en gaan achter Jezus aan.

En Jezus draait zich dan naar hen om

en vraagt:

“Wat zoeken jullie?”

En dan vragen ze:

“Rabbi, waar verblijft U?”

En Jezus zegt:

“Kom maar mee,

dan zul je het zien”.

En dan gaan ze mee

en dan zien ze

waar Hij verblijf heeft.

En zij blijven die dag bij Hem.

En zo

wordt bij de eerste ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen

al zichtbaar

waar het tenslotte om te doen is,

namelijk dat wij verblijven

waar Jezus verblijft.

Zoals Jezus dat ook bidt

in zijn hogepriesterlijk gebed:

Vader,

laat hen zijn

waar Ik ben!

Psalm 15

Wat voor een huis is het

waarin Jezus ons thuisbrengt?

En wat betekent het voor ons

om in dat huis te worden binnengebracht?Ik geef het antwoord op deze vraag

met de woorden van Psalm 15:

_6 Preek 355, 14 mei 2017

Heer, wie mag gast zijn in uw huis,

wie mag wonen op uw heilige berg?

Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,

wie oprecht de waarheid spreekt.

Hij doet aan lasterpraat niet mee,

hij benadeelt een ander niet

en drijft niet de spot met zijn naaste.

Hij veracht wie geen achting waardig is,

maar eert wie ontzag heeft voor de Heer.

Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,

voor een lening vraagt hij geen rente,

hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.In het huis van de Vader,

leef je de wil van de Vader!

En zo komt Jezus dan ook thuis

in dat huis van de Vader.

Hij gaat daar binnen,

omdat Hij ten einde toe

de wil van zijn Vader volbrengt.

In zijn dood,

uit liefde voor de zijnen,

volbrengt Hij volledig

waartoe de Vader Hem gezonden heeft.

Deze weg,

die wij niet kunnen gaan,

gaat Hij voor ons,

zodat Hij voor ons de weg is,

waarop wij binnen kunnen gaan

in dat huis van Gods glorie.

En daarom is het een definitief nieuwe werkelijkheid waarin Jezus ons binnenbrengt.

Want Jezus,

in hoe Hij onder ons gewoond heeft,

hoe Hij daarin onder ons getoond heeft

de glorie van zijn Vader,

Hij brengt nu ons binnen

_7 Preek 355, 14 mei 2017

in diezelfde eenheid met de Vader

als waarin Hij één is met de Vader.

Jezus is gekomen

om Gods glorie te tonen.

En dat doet Hij niet alleen

in zijn eigen leven

- in hoe hij woont in het volbrengen van de wil van de Vader -

maar dat doet Hij ook in ons.

Ook ons brengt Hij daarin thuis.

Ook ons neemt Hij mee

in de zending waartoe zijn Vader Hem gezonden heeft,

namelijk om de Vader te verheerlijken.

Om voluit te tonen wie de Vader is.

En daarin leven wij nu.

En wat wij van Jezus gezien hebben,

dat mogen nu wij doen,

en zelfs meer dan dat,

want wij doen het

in wat door Jezus al volbracht is.

In Hem

is ons bestaan.

In Hem

is onze roeping.

Gaan wij in Hem,

daar gaat Hij in ons.

Is ons gebed

in Zijn naam

daar werkt Hij

in ons

in Gods naam.Gezonden door de Heer,

mijn handen zijn bereid

om hier op deze plaats

te bouwen aan zijn Rijk.

Op mij rust nu de taak

om in gehoorzaamheid

uw wil te doen, o Heer,

_8 Preek 355, 14 mei 2017

tot alles is bevrijd.

Amen
preek-355.pdf

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg