Schriftgedeelte Toelichting Extra bestand
Matteüs 11:25-30 9 juli 2017 - Mattheus 11: 25 - 30

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

Leer dat Ik zachtmoedig ben.

Dat heb ik als thema bovenaan het liturgieblad gezet.

Het gaat dus over de zachtmoedigheid van Jezus.

Of eigenlijk moet ik het anders zeggen:

Het gaat erover

dat Jezus zachtmoedig is.Nou,

ik denk dat met dat woord zachtmoedigheid

er bij iedereen wel een bepaald beeld voor ogen komt

met dat woord.

Een beeld van vriendelijkheid.

Van niet snel kwaad worden.

Van niet snel met een oordeel klaar staan.

En misschien schieten je bij dat woord ‘zachtmoedigheid’

ook wel namen te binnen van mensen

die je kent als zachtmoedige mensen.

Het is mooi

als mensen zachtmoedigheid

als een kenmerkende eigenschap hebben.

Dat is mooi,

omdat je je bij zulke mensen

snel op je gemak kunt voelen.

Bij een zachtmoedig mens

kom je gemakkelijk tot rust.Nou,

dat is ook precies de belofte die Jezus hier geeft,

dat Hij ons

rust zal geven.

Kom tot Mij

ieder die vermoeid en belast is

en Ik zal je rust geven.

Rust.

_2 Preek 360, 9 juli 2017

Maar welke rust is dat?

Is dat de rust van een goedzak

die zich nergens druk overmaakt

en die jou dus nergens over lastig zal vallen,

of is de rust die Jezus ons belooft

een andere rust?

En wat heeft de rust die Jezus belooft

met zijn zachtmoedigheid te maken?

Afgemat

Ik wil dus proberen

om in beeld te krijgen

wat de zachtmoedigheid van Jezus is

en welke rust juist daarin

voor ons gelegen is.

En het eerste dat ik daarbij wil aanwijzen,

is dat Jezus zich als zachtmoedige aanbiedt

aan mensen die vermoeid en belast zijn.

Dat betekent dus dat zijn zachtmoedigheid er niet is

voor mensen die nergens in gestoord willen worden

- met rust gelaten willen worden -

maar het betekent dat zijn zachtmoedigheid er is

voor mensen

die door anderen zijn opgejaagd en afgemat.

Er zit in de zachtmoedigheid van Jezus

dus een onderscheidend element.

Dat Jezus zachtmoedig is

is goed nieuws voor afgematte mensen.

Anderen waren niet zachtmoedig voor hen,

Jezus wil dat wel zijn.Wij staan aan het begin van een vakantieperiode.

Dat is voor velen een periode van rust zoeken,

tot rust komen,

de batterij weer opladen

om straks weer fris je taken op te pakken.

Daar is de vakantie voor,

_3 Preek 360, 9 juli 2017

om op te laden,

zodat je daarna weer verder kunt.

Maar soms is een vakantie daarvoor niet genoeg.

Mensen zijn soms zo afgemat en opgejaagd

dat er meer nodig is

dan even een paar weken het tempo eruit

en de gedachten verzetten.

En waar dat gebeurt

- burn-out -

daar kun je er soms wat van zien

hoe weinig zachtmoedig

onze maatschappij is ingericht.

Prestatiedrang is een flinke factor in onze maatschappij.

Het is een virus waar je heel gemakkelijk mee besmet wordt,

en voor dat je het weet

hol je jezelf voorbij.

Zacht en licht

Goed,

dat was even een klein uitstapje.

Een uitstapje

om even voelbaar te maken

dat het goede nieuws dat Jezus zachtmoedig is,

nog altijd een adres heeft in onze wereld in onze tijd.

Nog altijd worden mensen belast en afgemat

en heel gemakkelijk zijn we zelf degenen

die menen zware lasten op onze schouders te moeten nemen.

En als we onszelf teleurstellen,

omdat we onze eigen opgelegde taken toch niet tot een goed einde weten te brengen,

dan zijn we eerder geneigd om onze taken te intensiveren

- er een schepje bovenop te doen -

dan dat we wat gas terugnemen

en zoeken naar wat onze schouders wel kunnen dragen.En daarvoor roept Jezus ons nu juist bij zich.

Om ons een last te geven

die onze schouders wel kunnen dragen.

Hij zegt:

Kom tot Mij,

ieder die vermoeid en belast zijt

_4 Preek 360, 9 juli 2017

en ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op je,

want mijn juk is zacht

en mijn last is licht.

Wat Jezus ons te dragen geeft,

dat kunnen onze schouders wel aan.

Anders

Ik zei net al,

de zachtmoedigheid van Jezus,

daarin zit een onderscheidend element.

Dat onderscheidende zit ook in wat Hij zegt

over het juk en over de last die Hij voor ons heeft.

Jezus zegt niet tegen vermoeide en afgematte mensen:

Kom maar hier

en ik neem alle lasten van je af,

maar Hij zegt:

Ik heb een juk voor je dat zacht is

en een last die licht is.

Er is dus wel iets

dat Hij ons te dragen wil geven.

Maar het is niet iets

waaronder Hij ons laat bezwijken.

En wat is dat nu,

iets dat wij wel op ons kunnen nemen,

maar waaronder wij niet bezwijken?Wat is het juk van Jezus?

Om daar een goed antwoord op te kunnen geven,

is het goed om eerst te kijken naar het juk dat Jezus zelf draagt

en hoe Hij dat doet.Op dit punt wil ik onze aandacht brengen

bij waar het bijbelgedeelte dat we vanmorgen voor ons hebben

begint.

In die tijd

_5 Preek 360, 9 juli 2017

- zo begint het -

zegt Jezus:

Ik loof U, Vader.

Dat is een juk dat niet zwaar te dragen is.

Van het zingen van een loflied

zul je niet snel overspannen raken.

Alleen

- en daar zit wel het opmerkelijke -

wie eenmaal opgejaagd en afgemat is

zal niet zo snel ertoe komen

om een loflied in te zetten.

En eigenlijk

is het ook een heel merkwaardig moment,

dat moment waarop Jezus dit loflied inzet.

Weerstand

We hebben eerder iets gezien van wat Jezus bezig is te doen.

Hij is bezig om in heel Israel,

in alle steden en dorpen

het goede nieuws van het koninkrijk te verkondigen.

Hij schakelt daar ook zijn leerlingen bij in

en Hij bereid zijn leerlingen erop voor

dat dit goede nieuws

ook kwaad bloed zal zetten.

Dat dit goede nieuws zelf heel dicht bij huis

tot conflicten kan leiden.

En dat conflict dat brengt Mattheus daarna ook direct in beeld.

Allereerst in de figuur van Johannes de Doper.

Johannes de Doper

die de komst van Jezus heeft verkondigd.

Die om zijn boodschap nu in de gevangenis zit.

En Johannes

weet het nu niet meer met Jezus.

“Bent U het nu echt

die komen zou?”,

_6 Preek 360, 9 juli 2017

laat hij aan Jezus vragen.

En Jezus zegt hem dan:

Ja, nu komt het erop aan, Johannes,

dat je aan Mij geen aanstoot neemt.

Ik kom niet zonder kruis.En als Jezus dit antwoord gegeven heeft aan Johannes de Doper,

dan gaat Hij daarna spreken

over wat zijn eigen werk Hem tot nu toe heeft opgeleverd.

En dat is maar bar weinig.

De steden waar Hij bijna al zijn wonderen heeft verricht

zijn niet tot inkeer gekomen.

Jezus wordt weggezet

als een vriend van zondaars en tollenaars.

Loof de Heer

En het antwoord dat Jezus op deze situatie geeft,

is dat Hij God looft.

Ik loof U, Vader,

Heer van hemel en aarde,

dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden,

maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.Merk dat dus even goed op;

Jezus wordt geconfronteerd

met de weerstand van zijn volk

tegen zijn boodschap

- mensen bekeren zich niet -

en

dan gaat Hij God loven.

Zie,

hoe ongewoon dat is

en ga hierin iets verstaan

van dat Jezus zachtmoedig is

en wat dat dan is.Jezus looft God

_7 Preek 360, 9 juli 2017

en die lof die zet Hij voort

in het geloof,

het vertrouwen,

dat de Vader Hem alles heeft toevertrouwd.

En dat Hij de Vader kent

en dat het Hem is toevertrouwd

om de Vader bij de mensen bekend te maken.

Dat Hij de mensen

bij God thuis mag brengen.In wat Jezus hier doet,

klinkt iets door van psalm 118.

Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,

ik wil binnengaan om de Heer te loven.

Dit is de poort die leidt naar de Heer,

hier gaan de rechtvaardigen binnen.

Ik wil U loven, omdat U antwoordde

en mij de overwinning gaf.Jezus pakt

in de tegenstand

de lof van psalm 118 op.

Want juist die psalm

is een loflied

tegen het schijnbare verlies in.

Daarom ook een bekende psalm uit de lijdenstijd:

De steen die de bouwers afkeurden,

is een hoeksteen geworden.

Gods poorten binnen

Dat is dus wat Jezus hier doet:

Geconfronteerd met de weerstand vanuit zijn volk

tegen zijn persoon en tegen zijn boodschap

gaat Hij God loven.

Hij doet dat in de sfeer van psalm 118

- Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer -

waarin ook de lof aan God klinkt

binnen een situatie van schijnbaar verlies.

En in de lof op God

_8 Preek 360, 9 juli 2017

- zo zingt psalm 118 -

gaan de poorten naar God zelf open.

En dat is precies wat de Vader aan de Zoon heeft toevertrouwd,

dat Hij de weg tot God voor ons zal openen.

En daarom is het vanuit deze lof op God

dat Jezus de mensen toeroept:

Kom tot Mij,

allen die vermoeid en belast zijt

en Ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op je

en leer van Mij

dat Ik zachtmoedig ben

en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

want mijn juk is zacht

en mijn last is licht.

Anders

En ik zei al eerder:

Jezus roept ons niet bij zich

om alle last van ons af te nemen,

maar Hij roept ons bij zich

om zíjn juk

met zíjn last op ons te nemen.

Bij Jezus mag je wisselen van last.

Maar welke last is het dan

die die mensen bij zich hadden?Ik denk dat het hier goed is

om die weerstand tegen Jezus voor ogen te nemen.

Van wie kwam die weerstand

en waar richtte die weerstand zich op?Voor een belangrijk deel komt die weerstand

van de kant van schriftgeleerden en farizeeërs.

“Die Jezus is een vriend van tollenaars en zondaars!’

_9 Preek 360, 9 juli 2017

En juist die schriftgeleerden en farizeeërs stelden zich binnen het volk op

als degenen die de juiste weg naar God toe wezen.

Maar ze maakten

met hun manier van omgaan met de wet van God

die weg naar God zo zwaar

dat niemand die weg met succes kon voltooien.

Nooit was

wat je als mens kon doen

goed genoeg.En Jezus zet

als Hij ons een ander juk aanbiedt

niet de wet van God aan de kant.

Geen tittel of jota laat Hij van de wet verloren gaan.

De gerechtigheid die Hij van zijn leerlingen vraagt

moet groter zijn dan die van schriftgeleerden en farizeeërs.

Maar het verschil tussen het juk van de farizeeërs en het juk van Jezus

is de persoon van Jezus zelf.

Neem mijn juk op je

en leer van Mijen dan zegt onze vertaling:

wánt Ik ben zachtmoedig,maar het heeft mijn voorkeur om te vertalen:

Neem mijn juk op je

en leer van Mij

dát ik zachtmoedig ben.

En daarin ligt er een enorm verschil met de leer van de farizeeërs.

Hun leer bestond eruit dat ze de wet van God

met steeds meer regels aanscherpten.

De leer van Jezus

bestaat eruit dat we leren

dat Hij zachtmoedig is._10 Preek 360, 9 juli 2017

Hij zoekt zijn leven

- tegen alle weerstand in -

in de lof op God

en daaruit komt voort

zijn ontferming over mensen.

Zijn leven richt zich erop

om mensen bij God

terecht te laten komen.

En als we dat geloof op ons nemen,

dan zijn we bevrijd van heel wat drang en dwang

van

hoger,

meer,

en beter.

Amen
preek-360.pdf

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg