Mijn naam is Kees de Winter. Ik ben geboren op 14 januari 1970 te Sliedrecht. Ik ben de jongste uit een gezin van drie kinderen. Ik heb mijn jeugd in Sliedrecht doorgebracht. Ons gezin was daar lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Na de lagere school heb ik de HAVO gedaan aan de Christelijke Scholengemeenschap de Lage Waard in Papendrecht. In 1988 heb ik daar mijn diploma gehaald met een vakkenpakket dat in de verste verte niet naar theologie rook. Na de HAVO ging ik dan ook mijn jongensdroom achterna: De Hogere Zeevaartschool te Rotterdam. Het derde jaar van die opleiding was stagejaar. Ik kwam als stagiair Maritiem Officier op een chemicaliëntanker van de Nedlloyd. Aan boord van dat schip ontdekte ik al snel dat mijn jongensdroom toch minder aantrekkelijk was dan het vanaf de vaste wal leek. Het sociale leven aan boord van het schip was erg arm en het werk sprak me toch niet zo aan.

Het resultaat was dat ik halverwege de stage deze opleiding heb afgebroken. Dat was het begin van een periode van zoeken naar wat wel goed bij me past. Die zoektocht is over nog twee niet afgeronde opleidingen gelopen en uiteindelijk uitgekomen bij de keus om predikant te worden.

In 1997 ben ik begonnen aan mijn predikantsopleiding, het Nederlands Gereformeerd Seminarie te Amersfoort. Dat was een opleiding die in praktische zin goed aansloot bij mijn situatie. Ik had inmiddels geen recht meer op studiefinanciering en de opzet van deze opleiding was zodanig dat ik er ook nog naast kon werken. Het was ook een opleiding met een heel eigen plek binnen het land van predikantsopleidingen, doordat deze opleiding er bewust voor koos om zich niet te laten leiden door de wetenschappelijke theologie, maar zijn studenten vooral grondig de bijbel te leren kennen en daarmee en vandaaruit te leren werken. Die discussie naar de verhouding van theologie en geloof heeft me zeer geboeid en ik heb me op deze opleiding erg goed thuis gevoeld.

Overigens ben ik sinds september 2013 bezig met een Master Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

Op 19 maart 2006 heb ik intrede gedaan als gemeentepredikant van de Nederlands Gereformeerd Kerk van Culemborg. Mijn aanstelling als predikant is voor 50%. Dat is ingegeven vanwege de (geringe) omvang van de gemeente, maar het is voor mijzelf ook een bewuste keus om zo ook mijn rol in mijn gezin te kunnen vervullen.

Mijn vrouw Karin werkt als kinderlongarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Dat is een intensieve baan die veel tijd en energie vraagt. En we zijn gezegend met vier energieke, levenslustige dochters. Dat bij elkaar vult onze agenda’s flink en ik ben blij dat het vanwege de 50% aanstelling mogelijk is om dit met elkaar te combineren.

In mijn predikantschap wil ik graag zoeken naar verbindingen. Dat komt op allerlei terreinen van mijn werk wel terug. Ik zoek verbinding tussen mensen, groepen, maar ook tussen idealen en werkelijkheid, tussen kerk en wereld, tussen verhalen uit de Bijbel en verhalen van mensen nu en ik zoek verbinding van liederen uit verschillende tradities in de liturgie. Maar ten diepste zoek ik de verbinding tussen God en mensen en steeds weer raak ik onder de indruk van de verbinding die God zelf maakt en gemaakt heeft in Jezus Christus; Gods Zoon als Mens onder de mensen.

Vanuit mijn zoeken naar verbinding ben ik blij dat ik in Culemborg ook mijn bijdrage mag leveren aan de ontmoeting van verschillende kerken in Culemborg.

Preken zondagse erediensten NGK Culemborg

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 Culemborg

De diensten van 30-8 en 6-9 vinden  plaats vanaf 15:00 in de Open Hof.

Corona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg