Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken


Wij zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk van Culemborg. We zijn een actieve gemeenschap van ongeveer 175 leden. Wij vinden de onderlinge betrokkenheid binnen onze gemeenschap erg belangrijk. Vanuit een open houding geven we vorm aan onze omgang met God, elkaar en de mensen om ons heen.
Buiten Culemborg zijn we verbonden met de andere Nederlands Gereformeerde Kerken van ons land. Binnen Culemborg zijn we actief in de Culemborgse Raad van Kerken.

De kerkdiensten zijn het hart van onze gemeenschap. Daarin zoeken we de ontmoeting met God. De preek, waarin Gods Woord verkondigd wordt, neemt een centrale plek in de kerkdiensten in. We lezen in onze diensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

In onze kerkdiensten willen we God eren. Daarvoor willen we onze kerkdiensten stijlvol inrichten. Ook laten we graag de veelkleurigheid van onze gemeenschap in de vormgeving van de kerkdienst tot uiting komen.

Muziek

muziekWe zingen in onze kerkdiensten uit het Liedboek. Per dienst wordt een liturgieblad gemaakt waarop alle te zingen liederen worden aangegeven en alleen de liederen uit de bundel Hemelhoog zijn afgedrukt.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een muziekgroep. Daarbij worden afwisselend verschillende instrumenten gebruikt; orgel, piano, viool, hobo, dwarsfluit, trompet, saxofoon.

 

Kindernevendienst & créche

kindernevendienst121028 5We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau bij de kerkdiensten betrokken zijn. Daarvoor zijn er tijdens de kerkdiensten drie kindernevendienstgroepen actief. Een peutergroep, een groep voor kinderen uit groep 1 – 4 van de basisschool en een groep van kinderen uit groep 5 – 8 van de basisschool. De oudste groep kinderen heeft op de 2e en de 4e zondag van de maand geen kindernevendienst. Op die zondagen is er in de kerkdienst een puzzel voor hen die ze helpt actief naar de preek te luisteren.

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar is er tijdens de kerkdiensten crèche beschikbaar. U kunt dit aanvragen in de kerk.

Avondmaal

Ongeveer zes keer per jaar vieren we in de kerkdienst het avondmaal. Hieraan nemen ook kinderen deel. Gasten zijn welkom om het avondmaal met ons mee te vieren.

Livestream kerkdiensten

Onze diensten zijn live mee te luisteren via internet. De live stream is te vinden op de website via www.ngkculemborg.nl/livestream of de CHRCH app. De live stream is overal ter wereld te beluisteren tijdens de diensten.
We vinden het belangrijk dat er goede onderlinge betrokkenheid is binnen onze gemeenschap.
We hebben verschillende activiteiten binnen onze gemeente om daar vorm aan te geven.

Kinderclub

koekjesbakken herkenbaarVoor de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool is er iedere eerste vrijdagavond van de maand kinderclub (m.u.v. de maanden juli en augustus).
Het doel van de kinderclub is om de kinderen op een ontspanne en gezellige manier elkaar (beter) te leren kennen en de onderlinge band te versterken. De clubavonden starten om 18.45 uur en is rond 20.15 uur afgelopen.

Programma van de avond:
    -    Het eerste kwartier beginnen we met gebed en zingen we liedjes onder muzikale begeleiding.
    -    Daarna gaan we een leuke activiteit ondernemen zoals knutselen, broodjes op een
         vuurtje bakken of een speurtocht.

Natuurlijk is er iedere clubavond ook iets lekkers te eten en te drinken. Per kind is er een vrijwillige bijdrage van 1 euro per avond.

YouthRebelz! & FollowUp!

YouthRebELz! is de jongerengroep van onze kerk. We streven met deze groep twee belangrijke doelen na. Ten eerste is de jongerencatechese in YouthRebELz! ondergebracht. De bijeenkomsten van YouthRebELz! zijn daarom steeds thematisch geprogrammeerd rondom een onderwerp waarin we de jongeren meer en meer bekend willen maken met het Evangelie van Jezus Christus.
Ten tweede vinden we het erg belangrijk dat de jongeren elkaar goed leren kennen en samen een groep vormen waarin er oog en oor is voor elkaar. Daarom is er in een YouthRebELz!-bijeenkomst ook altijd bewust ruimte ingebouwd voor spelelementen en gezellige pauzemomenten.

YouthRebELz! staat open voor alle jongeren van onze gemeente vanaf groep 8 van de Lagere School tot en met 18 jaar. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!

FollowUp! is voor jongeren vanaf 16 jaar die wat meer diepgang zoeken dan binnen YouthRebELz! mogelijk is.
Het doel van FollowUp! is om jongeren wegwijs te maken in de betekenis van het christelijke geloof. We werken met de catechisatiemethode Follow up (zie www.follow-up.nu).

Bijbelkringen Culemborg & Luister

De bijbelkring Culemborg wordt bezocht door een tiental gemeenteleden. We zoeken bij een open bijbel met elkaar het gesprek over wat ons inspireert, raakt en bezighoudt. De onderwerpen die de aandacht krijgen, zijn divers:

• bijbelse onderwerpen zoals bijv. brieven van Paulus, profeten, psalmen,
• artikelen uit boeken of uit bladen als “Opbouw”
• actuele thema’s die door de deelnemers worden aangedragen

Wij proberen onze gespreksstof vaak aan te laten sluiten bij wat in deze tijd leeft en/of in de gemeente aan de orde is. We ontmoeten elkaar in de regel eens per drie weken bij een van de deelnemers thuis. We beginnen dan om 20.00 u. en eindigen om ongeveer 22.00 u. Ook wie incidenteel wil meedoen is van harte welkom.

Sinds 2006 bestaat de bijbelkring Luister! binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk van Culemborg. Eens per 3 weken komen we op een avond bij elkaar om even afstand te nemen van de dagelijkse taken en drukte om te luisteren naar God, naar zijn Woord en naar elkaar. Naast het lezen in de Bijbel maken we gebruik van een bijbelstudieboekje. Inmiddels zijn we met zijn twaalven, we komen om de beurt bij elkaar thuis en beginnen de avond om 20 uur. Wie graag mee wil doen of eens de sfeer wil proeven is van harte welkom!

Kerkdiensten

19 juli 2020 10:00 - 11:30
Kerkdienst
Elke zondag om 10:00
Download de CHRCH app voor details.
NGK Culemborg
Jodenkerstraat 5
Culemborg

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Voorzitter KR:
Jeannette Spijker (Interim)
voorzitter@ngkculemborg.nl
© 2020 NGK Culemborg