Wie zijn wij?

We vormen een actieve, enthousiaste en betrokken gemeenschap van 176 leden, waarvan 95 belijdende leden. We zijn mensen die samen vanuit een open houding hun geloof willen leven en vieren, daarin geïnspireerd en geleid door Gods Woord. We zijn hiertoe geroepen in gemeenschap met God de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon door de verkondiging van het Evangelie (1 Joh. 1:3). Deze omgang met God krijgt vorm tijdens de zondagse erediensten, in Avondmaal en Doop. Deze diensten vinden plaats in de voormalige Synagoge aan de Jodenkerkstraat te Culemborg.  Een aantal activiteiten daar omheen geven een praktische uitwerking van ons geloof in dienstbetoon aan elkaar en de wereld om ons heen in Pastoraat, Diaconaat en Apostolaat. Hierbij werken we samen met de plaatselijke Raad van Kerken. We behoren bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Onze predikant is Ds. Anne Lorein. Maak hier kennis met onze predikant...

Missie

Het is onze missie om te leven in navolging van Christus en daarvan te getuigen. We zijn als gemeente geroepen om “Gods grote daden te verkondigen”(1 Petrus 2:9) en als discipelen van Jezus Christus op weg te gaan om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. Dat doen we  door om te zien naar hen die geen helper hebben: de naasten dichtbij en in de wereld om ons heen.  Door er te zijn voor elkaar en onze omgeving, om te delen, te bemoedigen, te troosten, om zorgen, dankbaarheid en verdriet bij God te brengen. Om elkaar steeds weer te inspireren en te laten inspireren door het Evangelie. Geloven vraagt om oefening.

We willen een ‘open’ gemeente zijn die met al haar diversiteit aan geloofsbeleving en theologische opvattingen gericht blijft op Gods Woord en de gemeenschap met elkaar. Die gemeenschap krijgt mede vorm door het vieren van de sacramenten. De viering van het Avondmaal is een open viering, waarbij ook kinderen en niet belijdende leden van harte welkom zijn.

Visie

We willen mensen een plek van heil, een thuis bieden waar je op verhaal kunt komen bij Gods woord en het Evangelie van Jezus Christus. Een gemeenschap waar je zonder oordeel kunt zijn wie je bent, geïnspireerd raakt en als gezegend kind van God de wereld in gaat, op weg naar Gods toekomst.

Dat is verwoord in onze visie:

“Samen willen wij gemeente van Christus zijn en in diversiteit inspireren, leren, vieren, dienen en delen, met een open blik voor iedereen en de wereld om ons heen. Hierin zijn wij geroepen en gedragen door Gods Liefde.”


 

Diensten en vieringen


De diensten en vieringen op zondag  vormen het hart van onze gemeenschap waarin we God kunnen ontmoeten en elkaar. Ontmoeten, leren, inspireren, vieren en het delen van vreugde, zorgen, verdriet en gaven staan hier centraal.

“Als gemeente van Christus komen we in eerbied samen om God en elkaar te ontmoeten en aan te sporen. Dat doen we door zingen, bidden, onderwijzing van het Woord, viering van de sacramenten en delen van wat we ontvangen hebben. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd en toegerust tot de dienst aan God, Zijn volk en de wereld.”

Livestream kerkdiensten

Onze diensten zijn live mee te luisteren via internet. De live stream is te vinden op de website via www.ngkculemborg.nl/livestream of de CHRCH app. De live stream is overal ter wereld te beluisteren tijdens de diensten.
Deze diensten zijn, in verband met de privacy, nog kort na de uitzending terug te zien via NGK Culemborg kanaal op Youtube.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 uur
Jodenkerkstraat 5 Culemborg
Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant: Ds. Anne Lorein (Klik hier voor haar verhaal)
predikant@ngkculemborg.nl

Voorzitter KR: Jan Theodoor de Vries
voorzitter@ngkculemborg.nl 

Verhuur kerkgebouw: verhuur@ngkculemborg.nl