Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit het moderamen en het pastoraal team en telt 7 leden. In het moderamen zijn de organisatorische en bestuurlijke zaken ondergebracht, in het pastoraal team de pastorale zaken. Circa één maal per maand hebben moderamen en pastoraal team een eigen vergadering; ook circa één maal per maand is er een vergadering van de voltallige kerkenraad. In het kerkblad worden de data vermeld van de moderamen- en kerken­raadsvergaderingen.

Predikant
Ds. Anne Lorein
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 34229677 - bereikbaar op maandagen en dinsdagen
Voorzitter kerkenraad
Jeannette Spijker

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l
Scriba
Pieter Schinkel 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester
Marcel de Geus
Weidsteeg 56 4101 GB Culemborg
0345-505271
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rek.nr. NL48 RABO 0312 5449 28
Kerkelijk bureau

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad fungeren de volgende commissies:

Zendingscommissie

De zendingscommissie steunt een aantal zendingsprojecten door collectes, inzamelacties, betrokkenheid en voorbede. Uit de verzoeken om steun die onze gemeente ontvangt, kiest de commissie doelen die geschikt zijn om als kerk aan te geven. Bij zendingsdoelen denken we aan geloofsverkondiging, gekoppeld aan praktische ondersteuning (vormen van diaconaat). De commissie geeft de voorkeur aan doelen waar we contact mee kunnen hebben, die affiniteit hebben met onze kerkelijke gezindte en waar men op een praktische manier iets aan kan geven. Voorbeelden hiervan zijn het werk van Kerk in Actie, ZOA, Felire, PMT, ORA en OMF (Alice en Evert Langbroek-Knoeff). Vaste vrijwillige bijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer Rabobank 136633455 t.n.v. zending Nederlands Gereformeerde Kerk.

Liturgiecommissie

De verzorging van de liturgie is door de kerkenraad toevertrouwd aan de predikant. De liturgiecommissie wil de taak van de predikant inzake de eredienst verlichten en de kerkenraad ondersteunen door creatieve, stimulerende, organiserende en bezinnende voorstellen. De commissie richt zich in eerste instantie op de invulling van de bijzondere diensten.

Commissie Jeugdwerk

De Commissie Jeugdwerk heeft alle activiteiten onder haar hoede die op een of andere wijze te maken hebben met kinderen en jongeren. Hieronder valt het begeleiden en organiseren van jeugdclubs, het organiseren van de kindernevendienst en de kinderoppas tijdens de kerkdiensten, etcetra.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is het aanspreekpunt voor alle leuke en gezellige dingen die wij als gemeenteleden met elkaar doen. Vaste onderdelen zijn de jaarlijkse startdag en het jeugdkamp, maar daarnaast zijn alle mogelijke activiteiten denkbaar, zoals bv. een bloesemtocht, een interkerkelijk volleybaltoernooi of een muziekavond.

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de materiële zaken van de kerk. Hieronder vallen het beheer van de kerkelijke goederen en de financiële huishouding (opstelling van en controle op de begroting, administratie van de vaste vrijwillige bijdragen).

Gedragscode

Voor alle kerkelijk werkers geldt dat zij handelen conform de ‘Gedragscode’ zoals die door de Landelijke Vergadering van De Nederlands Gereformeerde Kerk is vastgesteld. Download hier.

Kerdiensten

Elke zondag om 10:00
Jodenkerkstraat 5 CulemborgCorona maatregelen
U kunt een plaats reserveren voor onze diensten per mail via reserveren@ngkculemborg.nl

Contact

NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant: Ds. Anne Lorein (Klik hier voor haar verhaal)
predikant@ngkculemborg.nl

Voorzitter KR: Jeannette Spijker 
voorzitter@ngkculemborg.nl